Jó az egér a háznál, ha jó...

 

Mármint az egér. Van ugyanis rossz egér is, itt van mindjárt az ENTERPRISE eredeti egere (rengeteg e eme helyen), amit a népnyelv némi jóindulatú túlzással egyszerűen csak "patkánynak" nevez. Ennél a monstrumnál több nagyságrenddel finomabb akármelyik IBM PC-re tervezett társa, ráadásul az olcsóbbak az EP-egér eredeti árának felébe sem kerülnek. Csupán egy a gond: hiába keres a reménykedő géptulajdonos, egyetlen olyan csatlakozót sem talál hőn szeretett számítógépén, amelybe a csodaegeret bedughatná.

-Ez most már mindig így lesz? - kérdezi hangjában nem kevés csalódottsággal. Válaszunk:

-Nem, ezentúl minden másképp lesz!

Elkészült ugyanis egy soros vonali illesztőkártya, amely elsősorban éppen az ENTERPRISE számítógép és a PC-egér mindeddig beteljesülhetetlen vágyai beteljesülésének enged szabad folyást, de ezen kívül még másra is jó. (Lapzártakor még kutatjuk, mire is jó ezen kívül a kártya, minden ötletet szívesen fogadunk...)

A tájékozottabb felhasználó megkérdezheti:

- Vajh nem lehet-é az ENTERPRISE meglévő soros portjához csatlakoztatni ama fránya pécé-egért?

Mire mi:

-Naná, hogy lehet! Csak nem érdemes! Ugyanis ez a "soros" port programmal alakíja át a beérkező soros információt párhuzamossá, és eközben a processzor mással nem is törődik, ami igen nagy hiba, így nem lehet pl. egy rajzolóprogramban emberi sebességgel és folytonossággal mozgatni a kurzort. (Ezt onnan tudjuk, hogy elképesztően okosak vagyunk, másrészt kipróbáltuk.)

Ezért aztán megszületett a mellékelt rajzon látható igen egyszerű felépítésű kártya. Az eszköz lelke az Intel 8251A (U1) típusú soros vonali adó-vevő áramköre. U2 illeszti az adatvonalakat a számítógéphez, U6 és U7 pedig a soros ki- és bemeneteket a külvilághoz. A csatlakozópontokban látható számok a szabványos 25-pontos CANNON csatlakozó lábszámai, a felettük látható szövegek a vonalak RS-232 megnevezései.

U3 a címdekóder: a 00 I/O címhez rendeli Ul adatregiszterét, a 01 I/O címhez pedig a kontroll-regisztert. U4 fele egy kvarcoszcillátort alkot, amely egyrészt közvetlenül szolgáltatja Ul órajelét, másrészt U5-tel 2 hatványai szerint leosztva a soros vonal ütemfrekvenciáját (Baud rate) határozza meg. JP1-gyel állíthatjuk be ezt a frekvenciát, amit U1 belül még 16-tal leoszt, így jönnek ki a jelölt ütemértékek. PC-egér illesztéséhez az 1200-as beállítást kell alkalmazni.

U4 maradék része szinteket fordít. Külön figyelmet érdemel az U4D - D1 vonal, amelyen keresztül U1 megszakítást tud adni a gép processzorának, lehetővé téve ezáltal, hogy az két bájt beérkezése között egy csomó hasznos dolgot is csináljon.

Szerepel még a rajzon egy feszültség-stabilizátor (U8), amely a +5 voltot állítja elő az IC-knek, nem szerepel viszont (bár a kártyán természetesen rajta van) a +/- 12 voltot előállító áramkör, melyből főleg a -12 voltos rész esszenciális az egérke illesztése szempontjából, de a rajzot fölöslegesen bonyolította volna.

Most már tudjuk, hogyan működik a kártya, csak azt nem tudjuk, hogy minek, azaz hogy jön ez az egész össze az egérrel?

Először is a PC-egerek egy nagy (és olcsóbbik) része soros vonalon csatlakozik a géphez. Két jelentősebb csoport terjedt el: a Microsoft-kompatibilis vagy "két gombos", és a Mouse Systems-kompatibilis vagy "három gombos" egerek. Az egyszerűség kedvéért csak a második társulattal foglalkozunk, az első is meglepően hasonló működésű.

Eme jószágokat működési módjuk szerint is kategorizálhatjuk, úgymint optikai egerek, mágneses egerek, mechanikus működésű, avagy golyós egerek, egyéb egerek. A megfizethető árkategóriában a mechanikus egerek dívnak, név szerint kiemelhetjük a legeslegolcsóbb, de azért remekül használható Genius GM-6 típust, a továbbiak is elsősorban reá, és árban is közeli rokonaira vonatkoznak.

Mindenekelőtt az egérnek némi tápfeszültségre van szüksége a tűrhető működéshez, amelyet a soros port -DTR lábán megjelenő -12 voltból nyer. Ha ez megvan, már érdemes mozgatni is a jószágot. Ilyenkor az egér hasában lakó golyó két, egymásra merőleges tengelyű lyukacsos tárcsát forgat meg, melyek elmozdulásának mértékét és irányát két-két optokapu detektálja. Ezek jelei az egér külön bejáratú mikroprocesszorába jutnak, amely kiszámolja, hogy mekkora elmozdulások történtek X, ill. Y irányban, és ezeket előjeles számokká alakítja. Hozzácsapja még a három gomb állapotát (ti. hogy le vannak-e nyomva, avagy nem), és az egész kupacot (öt bájt) elküldi a soros vonalon, 1200 bit/s (Baud) sebességgel minden esetben, ha az egér állapotában bármely változás áll be (odébblökték és/vagy megnyomták egy vagy több gombját).

Kissé részletesebben: az első bájt alsó három bitje a gombok állapota invertálva. A második és a negyedik bájt összege jelenti az X-irányú, a harmadik és ötödik bájt összege pedig az Y-irányú előjeles elmozdulást. Innen kezdve a többi már a számítógépben futó programon múlik...

Utóirat: Ha valakit érdekel a dolog, az alanti címen rendelheti meg a kártyát, akár egerestől. Egy ördöngős program is készül a kártyához Devilsoft műhelyében. Vagy a kártya készült a programhoz, ha Devilsoftot kérdezik, ez nézőpont kérdése.

 

M. Gy. Hard-Soft

1029 Bp., Zsíroshegyi út 110.

 

Enterpress III. évfolyam 2. szám 1992. március-április